Personál

MVDr. Alexej Krivošík – odborný garant a zakladateľ kliniky
MVDr. Martin Krivošík – chirurgia, interná medicína
MVDr. Miroslava Krivošíková, PhD. – interná medicína
MVDr. Lenka Ovečková – interná medicína
Ing. Michaela Bayer – odborná asistentka
Kristína Morávková – odborná asistentka
Ing. Erika Igenyesová – odborná asistentka

Náš tím:

Tim Veterinári Šamorín

Tim Veterinári Šamorín

MVDr. Alexej Krivošík & Bruno

MVDr. Alexej Krivošík & Bruno

MVDr. Martin Krivošík & Atrim

MVDr. Martin Krivošík & Atrim

MVDr. Miroslava Krivošíková, PhD. & Wafl

MVDr. Miroslava Krivošíková, PhD. & Wafl

MVDr. Lenka Ovečková & Lena

MVDr. Lenka Ovečková & Lena

Kristína Morávková & Simona

Kristína Morávková & Simona

Ing. Erika Igenyesová & Tobias

Ing. Erika Igenyesová & Tobias