Hospitalizácia

V roku 2011 sme rozšírili priestory našej ambulancie – pripravili sme pre našich klientov možnosť ako krátkodobej tak aj dlhodobej hospitalizácie. Veríme, že táto služba prinesie väčší komfort pre našich klientov.

Vieme, že mnohí z našich klientov sú ľudia, ktorým pracovné vyťaženie sťažuje až znemožňuje zabezpečiť dokonalé podmienky pre zvieratá po operačných zákrokoch.

Táto služba je vhodná aj pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje viacnásobné ošetrenie počas dňa – poldenná hospitalizácia, poprípade aj v priebehu noci – celodenná hospitalizácia.

Hospitalizácia zahŕňa ubytovanie zvierat v hospitalizačných boxoch – v lete klimatizácia, v zime podlahové kúrenie. Samozrejmosťou je krmivo a pravidelné kontrolovanie zdravotného stavu zvieraťa – v prípade potreby je možná aplikácia liečiv alebo inej terapie.

Modelová situácia hospitalizácie:
Ráno doveziete Vášho miláčika na operačný zákrok, po operácii je Váš miláčik umiestnený v hospitalizačnej časti našich priestorov, kde bude pravidelne podľa potreby ošetrovaný. Ak sa nevyskytnú komplikácie, môžete si Vášho miláčika vyzdvihnúť poobede po príchode z práce.

Cenník hospitalizácie:

  • Mačka – poldenná hospitalizácia: 6 €
  • Mačka – celodenná hospitalizácia: 12 €
  • Malý pes (do 5 kg) – poldenná hospitalizácia: 6 €
  • Malý pes (do 5 kg) – celodenná hospitalizácia: 12 €
  • Stredný pes (5 - 19 kg) – poldenná hospitalizácia: 12 €
  • Stredný pes (5 - 19 kg) – celodenná hospitalizácia: 24 €
  • Veľký pes (20 - 40 kg) – poldenná hospitalizácia: 15 €
  • Veľký pes (20 - 40 kg) – celodenná hospitalizácia: 30 €
  • Pes nad 40 kg – poldenná hospitalizácia: 30 €
  • Pes nad 40 kg – celodenná hospitalizácia: 50 €